ŽP VVC oslávilo desiate výročie svojho vzniku

Odborná konferencia ŽP VVC 2018