V dňoch 13. – 16. 9. 2020 sa konala medzinárodná konferencia o teórii a praxi tvárnenia kovov Metal Forming 2020. Konferencia bola založená v roku 1974, koná sa každé 2 roky a patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné konferencie o nových technológiách tvárnenia kovov, kde vedci, výskumníci i ľudia z praxe prezentujú najdôležitejšie výsledky svojej práce. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa aktuálny ročník konal v on-line priestore prostredníctvom elektronickej platformy vrátane prezentácií a diskusií účastníkov. Na konferencii sa zúčastnilo takmer 170 registrovaných účastníkov z 30 krajín a prezentovaných bolo viac ako 140 odborných prednášok.  Odborný program konferencie bol tvorený prednáškami v nasledovných sekciách:

  • Procesy tvárnenia kovov
  • Teória tvárnenia kovov
  • Modelovanie procesov a systémov
  • Výrobné metódy a postupy
  • Materiály

(Viac na webovej stránke konferencie http://metalforming.agh.edu.pl/conference-topics/.)

V sekcii Modelovanie procesov a systémov prezentoval Ing. Peter Bella, PhD. príspevok s názvom Simulation of two hollow sinking passes in one tool. Uvedený príspevok sa zaoberá porovnaním dvojprievlačnej a jednoprievlačnej technológie ťahania, ktoré boli experimentálne realizované v prevádzkových podmienkach Ťahárne rúr ŽP a.s. a numericky simulované  kvôli napäťovo-deformačnej analýze procesu  ťahania a jeho vplyvu na finálny rozmer presnej rúry.