• APVV-14-0244

  Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s.

  Viac o projekteKontaktujte nás
 • Projekt APVV-15-0319

  Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom

  Viac o projekteKontaktujte nás
 • Projekt APVV-15-0696

  Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení

  Viac o projekteKontaktujte nás
 • Projekt APVV-15-0723

  Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarniach Podbrezová, a.s.

  Viac o projekteKontaktujte nás

Projekt APVV-14-0244 „Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s.“

Cieľom projektu je vypracovanie nového konceptu využívania komerčne dostupných softvérových nástrojov pre numerické modelovanie procesu plynulého odlievania ocele s maximálnou mierou parametrizácie okrajových podmienok pre primárnu, sekundárnu a terciárnu oblasť chladenia.

Prepojenie s nástrojmi na identifikáciu, návrh a testovanie riadenia umožní využiť výpočtovú silu a presnosť komerčných softvérových nástrojov pre model virtuálneho riadeného objektu – sekundárnej zóny chladenia ZPO – vo forme predpočítaných interpolovaných modelov  alebo vo forme kosimulácie so synchrónne bežiacimi systémami modelovania a riadenia.

Fyzikálna simulácia procesu plynulého odlievania ocele na zariadení Gleeble 3800 nám uľahčuje nájsť prepojenie medzi riadenými veličinami a kvalitatívnymi parametrami odlievaných polotovarov.

Projekt APVV-15-0319 „Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom“

Cieľom projektu je výskum deformačných procesov pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaných za studena či už presných rúr alebo rúr s tvarovočlenitým vnútorným povrchom. Racionalizácia výroby vyžaduje analyzovať stavy napätosti a deformácie pri rôznych spôsoboch ťahania rúr (ťahanie na valcovom tŕni, ťahanie na plávajúcom tŕni, ťahanie na tyči, ťahanie prievlačným ťahom – bez tŕňa), pričom osobitnú pozornosť je nutné venovať otázkam možného vývoja finálnych produktov (presných rúr) zvyšovaním intenzity jednotlivých ťahov (max. redukcie a úbery) ako aj možnosti realizácie viacstupňového ťahania (tzv. inkrementálne tvárnenie) bez medzioperačného žíhania.

3D rekonštrukcia oceľovej rebrovanej rúry vyhotovená metódou počítačovej tomografie  (CT)

3D rekonštrukcia drážkovaného tŕňa vyhotovená 3D skenovaním

Projekt APVV-15-0696 „Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení“

Cieľom projektu je komplexný návrh tvárniacich nástrojov pre výrobu rúr s vnútorným tvarovo členitým povrchom, návrh technológie a samotná výroba ako aj prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení a komplexný výskum možností aplikácie tenkých oteruvzdorných vrstiev technológiami PVD a CVD na funkčné časti navrhnutých prototypových nástrojov.

Projekt APVV-15-0723 „Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarniach Podbrezová, a.s.“

Cieľom projektu je vývoj technológie zvárania moderných creepových ocelí ktoré sa v súčasnosti vyvíjajú v Železiarňach Podbrezová a.s.. Optimalizácie parametrov zvárania, chemického zloženia prídavného materiálu a tepelného spracovania s cieľom dosiahnuť čo najvyššie úžitkové vlastnosti zvarových spojov. Vytvorenie „best practice“ príručky na zváranie pre potreby komercializácie týchto moderných creepových ocelí.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi