Personálne obsadenie

Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.

Riaditeľ a konateľ ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o., vedúci Oddelenia fyzikálnej metalurgie.

parilak@zelpo.sk                         tel. : +421 48 645 40 31


Ing. Pavol Beraxa, PhD.

Konateľ ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o., zástupca riaditeľa pre Odbor výskumu a vývoja, vedúci Oddelenia materiálového inžinierstva.

beraxa.pavol@zelpo.sk              tel. : +421 48 645 40 33


Ing. Lenka Nováková

Konateľka ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o., vedúca Hospodársko-správneho odboru.

novakova@zelpo.sk                     tel. : +421 48 645 40 35


 Ing. Pavol Buček, PhD.

Vedúci oddelenia modelovania a simulácie procesov

bucek.pavol@zelpo.sk                 tel. : +421 48 645 41 72


 Ing. Martin Ridzoň, PhD.

Vedúci Oddelenia tvárnenia kovov.

ridzon.m@zelpo.sk                       tel. : +421 48 645 40 36


 Ing. Milan Mojžiš

mojzis.milan@zelpo.sk                 tel. :+421 48 645 40 36


Ing. Ján Turňa

turna.jan@zelpo.sk                        tel. : +421 48 645 40 36


 Ing. Lucia Domovcová, PhD.

domovcova.lucia@zelpo.sk            tel. : +421 48 645 40 37


 Ing. Peter Burik, PhD.

burik@zelpo.sk                                tel. : +421 48 645 41 73


 Ing. Michal Kán

kan.michal@zelpo.sk                      tel. : +421 48 645 40 36


 Ing. Pavel Bekeč, PhD.

bekec@zelpo.sk                                tel. : +421 48 645 41 73


 Ing. Roman Ďurčík

durcik.roman@zelpo.sk                 tel. : +421 48 645 41 72


Ing. Peter Bella, PhD.

bella@zelpo.sk                                  tel. : +421 48 645 41 72


 Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.

karol.ondrejkovič@gmail.com       tel. : +421 48 645 41 72


 Ing. Vladimír Chomič

chomic.vladimir@zelpo.sk              tel. :+421 48 645 41 71


Ing. Gréta Maruškinová

maruskinova@zelpo.sk                     tel. :+421 48 645 40 37


Ing. Stanislav Turňa

turna.stano@zelpo.sk                        tel. :+421 48 645 41 71


 Ing. Ľuboš Ďurik, PhD.

durik@ziaromat.sk                             tel. :+421 48 645 41 71


 Mgr. Alena Surová

surova@zelpo.sk                                tel. :+421 48 645 40 35


 Ing. Lenka Gajdošová

gajdosova@zelpo.sk                           tel. :+421 48 645 40 35


© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi