Personálne obsadenie
Kontakty

Vedenie spoločnosti

________________________________________________________

Ing. Pavol Beraxa, PhD.

Riaditeľ spoločnosti
tel. : +421 48 645 40 31
e-mail: beraxa.pavol@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Lenka Nováková

Zástupca riaditeľa pre hospodársko-správnu oblasť
tel. : +421 48 645 41 73
e-mail: novakova@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Pavol Buček, PhD.

Zástupca riaditeľa pre oblasť výskumu
tel. : +421 48 645 40 33
e-mail: bucek.pavol@zelpo.sk

________________________________________________________

Oddelenie tvárnenia kovov

________________________________________________________

Ing. Milan Mojžiš, PhD.

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel.+421 48 645 41 72
e-mail: mojzis.milan@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Ján Turňa, PhD.

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel.: +421 48 645 41 72
e-mail: turna.jan@zelpo.sk

________________________________________________________

Oddelenie materiálového inžinierstva

________________________________________________________

Ing. Pavel Bekeč, PhD.

Vedúci Oddelenia materiálového inžinierstva
tel. : +421 48 645 41 71
e-mail: bekec@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Lucia Domovcová, PhD.

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel. +421 48 645 40 34
e-mail: domovcova.lucia@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Peter Burik, Ph.D

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel. : +421 48 645 41 71
e-mail: burik@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Michal Kán, PhD.

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel. : +421 48 645 41 71
e-mail: kan.michal@zelpo.sk

________________________________________________________

Oddelenie modelovania a simulácie procesov

________________________________________________________

Ing. Karol Ondrejkovič, PhD.

Vedúci Oddelenia modelovania a simulácie procesov
tel. : +421 48 645 40 36
e-mail: ondrejkovic@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Roman Ďurčík

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel. : +421 48 645 41 72
e-mail: durcik.roman@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Peter Bella, PhD.

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel.: +421 48 645 41 72
e-mail: bella@zelpo.sk

________________________________________________________

Oddelenie fyzikálnej metalurgie

________________________________________________________

Ing. Vladimír Chomič

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel.:+421 48 645 41 71
e-mail: chomic.vladimir@zelpo.sk

________________________________________________________

Ing. Gréta Maruškinová, PhD.

Výskumno-vývojový zamestnanec
tel.:+421 48 645 40 34
e-mail: maruskinova@zelpo.sk

________________________________________________________

Hospodársko-správny odbor

________________________________________________________

Ing. Lenka Nováková

Vedúca odboru pre hospodársko-správnu oblasť
tel. : +421 48 645 41 73
e-mail: novakova@zelpo.sk

________________________________________________________

Mgr. Alena Surová

Referent
tel.: +421 48 645 40 35
e-mail: surova@zelpo.sk

________________________________________________________

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi