ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. (ŽP VVC s.r.o.)

Spoločnosť bola založená v roku 2008 so zámerom profesionalizácie výskumno-vývojovej činnosti, orientovanej na výrobný program Železiarní Podbrezová a.s.
(ŽP a.s.) ako aj ďalších firiem v ŽP GROUP.
Okrem toho poskytujeme služby pre externých objednávateľov, odborno-technickú a konzultačnú činnosť ako aj mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Spolupracujeme s technickými univerzitami a výskumno-vývojovými inštitútmi doma aj v zahraničí.

AKTUALITY

SPOLOČNÉ PRACOVISKÁ S NAŠIMI PARTNERMI

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi