profil spoločnosti


Spoločnosť bola založená ŽP a.s. dňa 1.8.2008. Nadväzuje na výskumno-vývojovú činnosť, ktorej bola v podniku ŽP a.s. vždy venovaná veľká pozornosť.

V predošlom období bol výskum a vývoj koordinovaný výrobným a technickým riaditeľom a príslušné útvary boli na úrovni výskumu a vývoja, prípadne technického vývoja. Dosiahnuté výsledky sa premietli priamo do kvality a výrobných inovácií,vrátane investičného rozvoja ŽP a.s. .

Vytvorením dcérskej spoločnosti ŽP VVC s.r.o. je zámer profesionalizácie výskumno-vývojovej činnosti s orientáciou na výrobný program ŽP a.s. ako aj ďalších firiem v rámci ŽP GROUP. V neposlednom rade sa predpokladá aj výskumno-vývojová činnosť pre externých zákazníkov.

Cieľom je vybudovať výskumno-vývojové centrum s medzinárodnou akceptáciou. Súčasná výskumno-vývojová činnosť je definovaná v predmete činnosti.
NOVINKY

Naša účasť na konferencii ICTP 2017 v CambridgeNaša účasť na konferencii ICTP 2017 v Cambridge, UK. Info » http://www.ictp2017.org/

14.9.2017 - 13:47
Naša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní BečveNaša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní Bečve, ČR. Info » http://konference.fmmi.vsb.cz/iasm2017/cz/index.htm

14.9.2017 - 13:47