Dňa 26. júna 2019 sa na pôde Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave uskutočnilo slávnostné menovanie nových docentov STU. Menovací dekrét si z rúk rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. prevzal aj doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD., ktorý sa habilitoval v odbore 5.2.7 Strojárske technológie a materiály.

Martinovi srdečne blahoželáme!