Dňa 23. mája 2019 sa na MTF STU v Trnave uskutočnila  obhajoba habilitačnej práce „Analýza technologických parametrov tvárnenia a ich optimalizácia pre presné bezšvíkové rúry a geometrická stálosť rozmerov rúr s vnútorným tvarovočlenitým povrchom“ nášho kolegu Ing. Martina Ridzoňa, PhD.

M. Ridzoň svoju prácu úspešne obhájil pred habilitačnou komisiou aj pred vedeckou radou MTF STU a bude mu udelený titul „docent“.

Martinovi srdečne blahoželáme!