V dňoch 23.–27. 7. 2019 sa v meste Portsmouth v štáte New Hampshire (USA) konala medzinárodná konferencia NUMIFORM 2019 – Numerické metódy v procesoch tvárnenia v priemysle. Konferencia NUMIFORM patrí medzi najvýznamnejšie konferencie, venujúce sa novým technológiám tvárnenia kovov s podporou numerických simulácí, kde poprední svetoví vedci, výskumníci i ľudia z praxe prezentujú najdôležitejšie výsledky svojej práce. Prvý ročník konferencie sa konal v roku 1982 a s trojročnou periodicitou sa v organizovaní striedajú krajiny z Európy, Severnej Ameriky a Ázie. V aktuálnom 13. ročníku konferencie bolo prezentovaných 176 odborných prednášok z 21 krajín. Ing. Peter Bella, PhD. ako jediný zástupca zo Slovenska reprezentoval spoločnosť ŽP VVC s.r.o. i samotné Železiarne Podbrezová a. s. Vo všeobecnej  sekcii (General Session) prezentoval svoj príspevok s názvom Finite Element Modeling and Texture Evolution in Cold Drawing of Seamless Steel Tubes (Využitie metódy konečných prvkov a EBSD analýzy textúry povrchu pri výrobe presných rúr ťahaných za studena). Hlavným prínosom prezentovaným v príspevku P. Bellu bolo prepojenie vývoja textúry a napäťovo-deformačného stavu pri tŕňovom a prievlačnom ťahaní rúr za studena prostredníctvom rotácie priestorovo centrovanej mriežky K8 feriticko-perlitickej ocele. Príspevok sa stretol s veľmi dobrými ohlasmi, čo len potvrdilo atraktivitu a aktuálnosť riešenej témy.