Odborný seminár o priemyselných odpadoch

.

V dňoch 9.–10. apríla 2019 sa v Hoteli Stupka na Táloch uskutoční 4. ročník odborného seminára Materiálová recyklácia priemyselných odpadov. Seminár je organizovaný Ústavom recyklačných technológií Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TU Košice a ŽP Výskumno-vývojovým centrom s.r.o., Podbrezová. Zameranie odborného seminára vyjadrujú nosné témy aktuálneho ročníka:

  • Vývoj technológií pre spracovanie oceliarenských trosiek a úletov;
  • Problematika recyklácie priemyselných odpadov;
  • Analytické metódy v oblasti spracovania priemyselných odpadov.

Členmi vedeckého výboru podujatia sú prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., riaditeľ ÚRT FMMR TU Košice, prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC s.r.o., a prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD., vedúca Oddelenia spracovania odpadov ÚRT FMMR TU Košice. V odbornej časti odznejú o. i. príspevky pracovníkov Oddelenia fyzikálnej metalurgie ŽP VVC s.r.o.:

  • Maruškinová, Ľ. Parilák, V. Chomič, S. Turňa: Vzorkovanie a chemické zloženie EOP úletov v období riešenia problematiky ich hydrometalurgického spracovania;
  • Turňa, Ľ. Parilák, V. Chomič: Tvorba a spracovanie trosiek z výroby ocele v ŽP, a. s.

Prvý cirkulár podujatia nájdete tu.