Návšteva v AGH Krakow

Dňa 19. marca 2019 navštívili zástupcovia ŽP VVC, s. r. o. pod vedením prof. Ľ. Pariláka univerzitu AGH v poľskom Krakove (Akademia Górniczo-Hutnicza IM. Stanislawa Staszica w Krakowie). Cieľom návštevy bolo nadviazanie užšej spolupráce medzi pracoviskom ŽP VVC a Fakultou inžinierstva kovov a priemyselnej informatiky AGH (Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej).

Zástupcov ŽP VVC prijali predstavitelia vedenia fakulty na čele s dekanom prof. Tadeuszom Telejkom, ktorý stručne predstavil činnosť fakulty a zároveň poďakoval za možnosť navštíviť výrobné prevádzkarne ŽP, a. s. študentmi a zamestnancami fakulty. Na pôde Katedry náuky o kovoch a práškovej metalurgie (Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków) pracovníkov ŽP VVC privítal jej vedúci prof. Janusz Konstanty, ktorý predstavil svoju pracovisko a zhodnotil doterajšiu spoluprácu medzi zamestnancami katedry a ŽP VVC, s. r. o.

Prof. Parilák predstavil poľským kolegom prierez výskumno-vývojovej činnosti ŽP VVC, s. r. o. spoločnosť ŽP, a. s. a odovzdal oficiálny pozdrav od generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka. Pozitívne zhodnotil ochotu AGH Krakov pokračovať v spolupráci a stručne jej program na rok 2019.

Návšteva Akademického centra Materiálov a Nanotechnológií  zľava: Ing Milan Mojžiš PhD., riaditeľ  sekcie výskumu ACMiN dr hab. inż. Piotr Bała, riaditeľ ŽP VVC Prof. Ing. Ľudovid Parilák CSc., vedúci oddelenia tvárnenia kovov ŽP VVC Ing. Martin Ridzoň PhD., Rafał Dziurka, dr.inż.,

.

Návšteva Akademického centra Materiálov a Nanotechnológií Ing. Martin Ridzoň PhD.

Počas exkurzie na  Katedre tvárnenia kovov (Katedra Plastycznej Przeróbki Metali) predstavil vedúci katedry prof. Janusz Majta v krátkosti činnosť katedry a Dr. Tomasz Śleboda ukázal návštevníkom učebne a laboratória, vrátane analytických a experimentálnych zariadení, ktorými katedra disponuje. Po vzhliadnutí zmluvy o spolupráci na rok 2018 vyzdvihol prof. Majta konkrétne body spolupráce a pripravenosť zástupcov ŽP VVC na pokračovanie v jednotlivých výskumných zadaniach.

Vo výskumnom centre  ACMiN (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH) privítal zástupcov ŽP VVC prof. Piotr Bała, riaditeľ sekcie výskumu materiálov pre špeciálne aplikácie (Materiały do Specjalnych Zastosowań), ktorý predstavil históriu budovania centra a návštevníkov z Podbrezovej previedol najdôležitejšími laboratóriami, kde pracovníci ACMiN predstavili prácu so zariadeniami a výskumnú problematiku, ktorú na daných zariadeniach riešia.

Dekan fakulty prof. Tadeusz Telejko aj vedúci Katedry tvárnenia kovov a plastov prof. Janusz Majta prejavili veľký záujem o návštevu v ŽP VVC, s. r. o. a ŽP, a. s. Riaditeľ ŽP VVC prof. Parilák preto vyslovil pozvanie menovaných zástupcov AGH Krakov na oficiálnu návštevu Železiarní Podbrezová, a. s. a ŽP Výskumno-vývojového centa, s. r. o.