:

Ing. Gréta Maruškinová

Zhodnocovanie nebezpečných priemyselných odpadov s obsahom ťažkých kovov

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe 4.3.2. Environmentálne inžinierstvo sa bude konať dňa 26. 6. 2018 o 10:00 na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.

Ing. Milan Mojžiš

Výskum a optimalizácia technológie ťahania presných bezšvíkových rúr

Obhajoba dizertačnej práce v študijnom  programe 5.2.7. Strojárske technológie a materiály sa bude konať dňa 27.8. 2018 o 10:00 na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave.