V roku 2018 oslavujeme 10. výročie založenia spoločnosti ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Pri tejto príležitosti organizujeme Odbornú konferenciu ŽP VVC 2018.