Meranie povrchovej teploty lupy termokamerou, VS 11/2017/ŽPVVC

, ,

PARILÁK, Ľ., TURŇA, J., RIDZOŇ, M., KVAČKAJ, T.: Meranie povrchovej teploty lupy termokamerou, VS 11/2017/ŽPVVC