.

Dňa 23.5.2019 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava , o 10:30 hod., v miestnosti č. 139, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce nášho kolegu Ing. Martina Ridzoňa, PhD., názov habilitačnej práce: „Analýza technologických parametrov tvárnenia a ich optimalizácia pre presné bezšvíkové rúry a geometrická stálosť rozmerov rúr s vnútorným tvarovočlenitým povrchom“. V poobedňajších hodinách o 13:45 hod. , sa v miestnosti č. 214 na zasadnutí VR MTF STU, uskutoční  habilitačná prednáška. Téma habilitačnej prednášky: „Analýza technologických parametrov vplývajúcich na výrobu a kvalitu povrchu pri ťahaní presných bezšvíkových rúr za studena“

Pri obhajobách držíme palce!