Odborný časopis Zváranie, zameraný na zváranie a príbuzné technológie, vyšiel v aktuálnom čísle 3/2018 v monotematickej podobe, ktorá reflektuje dlhoročnú úspešnú spoluprácu Výskumného ústavu zváračského – z. z. p. o., Železiarní Podbrezová, a. s. a ŽP Výskumno-vývojového centra s. r. o. Hlavný obsah časopisu tvorí výber príspevkov, ktoré odzneli na Odbornej konferencii ŽP VVC 2018 na Táloch a ktoré sa tematicky venujú problematike výroby a použitia ocelí v energetickom priemysle:

  • P. Brziak, M. Balážová, Š. Smetana, Ľ. Parilák, P. Beraxa: Výskum inovatívnych gradientných rúr pre kotle spaľujúce biomasu
  • L. Falat: Praktické implikácie využitia poznatkov o spôsoboch porušovania a lomových prejavoch zvarových spojov moderných žiarupevných ocelí
  • M. Fujda, Ľ. Parilák, M. Matvija, P. Bekeč, V. Girman: Subštruktúra tepelne spracovaných stavov ocele 9CrNB
  • P. Bekeč, Ľ. Parilák, P. Beraxa, P. Brziak : Vplyv teploty austenitizácie na kinetiku rastu zrna, mikroštruktúru a mechanické vlastnosti ocele 9CrNB
  • P. Brziak, P. Pastier, M. Tvrdoň, P. Bekeč, Ľ. Parilák, M. Dománková, J. Pecha: Zvariteľnosť novovyvíjaných martenzitických ocelí legovaných bórom a dusíkom