publikácieABCKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADEVedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADFVedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ADNVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AEF*Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFDPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFKPostery zo zahraničných konferencií
AFLPostery z domácich konferencií
BDFOdborné práce v ostatných domácich časopisoch
BEEOdborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEFOdborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BFAAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
DAIDizertačné a habilitačné práce
GAIVýskumné štúdie a priebežné správy
*Kategória publikácie AEF podľa starej Smernice MŠ SR č. 13/2008-R platnej pre publikácie

do a vrátane roku 2012.

Od 1. 1. 2013 platí vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti


ABC – Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách


Rok 2011
ADC – Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ROK 2008
  ADC01 - Kuskulic, T., Kvackaj, T., Fujda, M., Pokorny, I., Bacsó, J., Molnarova, M., Kocisko, R., Weiss, M., Bevilaqua, T.: Development of Microstructure During the Hot Plastic Deformation of High Clean Steels for Power Plants, In: Materials and Technology, Vol. 42, No. 3, 2008, p. 121-124, ISSN 1580-2949


ROK 2012

  ADC02 - SIMKULET, V., PARILÁK, Ľ.: Microstructure Characteristics of Fe-0.85Mo-3Mn0.5C Sintered Steel in Dependence on Sintering Conditions, In: Chemické listy, Vol. 106, 2012, p. 529-530, ISSN 1213-7103,


ADE– Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch


ROK 2010
  ADE01 BERAXA, P., PARILÁK, Ľ., HOŘEJŠ, S., ULBRICHTOVÁ, M.: Zvyšovanie životnosti nástrojov CVD povlakovaním, In: Hutnické listy, roč. 63, č. 3, 2010, s. 37-41, ISSN 0018-8069

  ADE02 ZIFČÁK, P., BRZIAK, P., PARILÁK, Ľ., BERAXA, P.: Vývoj mikroštruktúry a návrh hodnotenia precipitačných zmien v oceli T24 vplyvom creepovej explotácie, Hutnické listy, roč. 63, č. 3, 2010, s. 46-57, ISSN 0018-8069

  ADE03 Parilák, Ľ., Weiss, M., Kvačkaj, T., Zvarík, V.: Properties of High Strength Microalloyed Steel Tubes, In: Hutnícke listy, Vol. 68, No. 3, 2010, p. 42–45, ISSN 0018-8069


ROK 2011
  ADE04 Beraxa, P., Domovcová, L., Parilák, Ľ.: The Application of PVD Coating for Tools Used at Tube Straightening, In: Inžynieria Materialowa , No.4, 2011, p. 327-329, PL ISSN 0208-6274

  ADE05 ĎURČÍK, R., WEISS, M., PARILÁK, Ľ.: Modelovanie termicko-deformačných procesov pri dierovaníosovo symetrických telies, In: Hutnícke listy, Vol. 64, No. 6, 2011, p. 15-17, ISSN 0018-8069


ROK 2012
  ADE06 HAVLÍK, T., KUKURUGYA, F., ORAC, D., PARILÁK, Ľ.: Acidic Leaching of EAF Steelmaking Dust, In: World of Metallurgy, Vol. 65, No. 1, 2012, p. 48-56, ISSN 1613-2394


ROK 2013
  ADE07 KLIMEŠ, L., ŠTĚTINA, J., BUČEK, P.: Impact of Casting Speed on the Temperature Field of Continuously Cast Steel Billets. In: Materials and Technologies, Vol. 47, No. 4, 2013, p. 507-513, ISSN 1580-2949


ROK 2014
  ADE08 ĎURČÍK, R., PARILÁK, Ľ.: Numerical Simulation of Billet Calibration ond Piercing in a Push-Bench Manufacturing Process of Seamless Tube, In: Hutnícke listy, Vol. 68, No. 4, 2014, ISSN 0018-8069

  ADE09 RIDZOŇ, M., PARILÁK, Ľ.: The Effect of Area Reduction on Mechanical Properties of Precision Steel Tubes Manufactured by Threepasscolddrawing, In: Hutnícke listy, Vol. 68, No. 4, 2014, ISSN 0018-8069


ROK 2015
  ADE10 PARILÁK, Ľ., DOMOVCOVÁ, L., ADAMČÁK, M.: Výroba kotlových akostí v Železiarňach Podbrezová. In: All for Power, roč. 9, č. 1, 2015, s. 151-154, ISSN 1802-8535

  ADE11 BELLA, P., KVAČKAJ, T., ČERNÍK, M., LUPTÁK, M., JANDAČKA, P., KOVÁČOVÁ, A.: The Influence of Thermomechanical Processing Conditions on Magnetic Properties of Electrical Steels, In: Hutnik: Wiadomości Hutnicze, Vol. 82, No. 8, 2015, p. 510-514, ISSN 1230-3534

  ADE12 MOJŽIŠ, M., DOMOVCOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Optimalization of Tempering Parameters for 15313 Steel Grade, In: Hutnik: Wiadomości Hutnicze, Vol. 82, No. 9, 2015, p. 608-613, ISSN 1230-3534

  ADE13 RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., BÍLIK, J., PARILÁK, Ľ.: Analysis of Deformation in Precision Seamless Tubes During Cold Drawing, In: Hutnik: Wiadomości Hutnicze, Vol. 82, No. 9, 2015, p. 638-641, ISSN 1230-3534

ROK 2016
  ADE14 ADAMČÁK, M., DOMOVCOVÁ, L.,PARILÁK, Ľ.: Výroba žiarupevných ocelí v spoločnosti Železiarne Podbrezová, In: All for Power, roč. 10, 2016, č. 1, s. 121-124, ISSN 1802-8535
  ADE15 TURŇA, J., PARILÁK, Ľ., RIDZOŇ, M., ĎURČÍK, R., MAŤAŠ, P., PATIN, Ľ: Analysis of Eccentricity Hot Rolled Tubes, In, In: Hutnik – Wiadomości hutnicze, Vol. 83, 2016, No. 8, p. 379–380, ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897
  ADE16 MOJŽIŠ, M., RIDZOŇ, M., BILÍK, J., PARILÁK, Ľ.: The Change of Mechanical Properties of Material Using Various Reductions by Cold-Drawn Precision Seamless Tubes, In: Hutnik – Wiadomości hutnicze, Vol. 83, 2016, No. 8, p. 360–362, ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897
  ADE17 BELLA, P., BUČEK, P., RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., PARILÁK, Ľ.: Numerical Simulations of Cold Drawing of Multi – Rifled Seamless Steel Tubes, In: Hutnik – Wiadomości hutnicze, Vol. 83, 2016, No. 9, p. 385–387, ISSN 1230-3534, eISSN 2449-9897
  ADE18 ĎURIK, Ľ., ŠVANTNER, J., HRADIL, J., PARILÁK, Ľ.: Design of Tundish Ladle Refractories Used by železiarne Podbrezová Based on Products from Žiaromat, In: Refractories Manual, Special Edition, 2016, p. 66-69
ADFVedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ROK 2013
  ADF01 Beraxa, P., Domovcová, L., Parilák, Ľ.: Aplikácia oteruvzdorných vrstiev na nástroje pre tvárnenie za studena, In: Zváranie/Svařování, roč. 62, č. 9-10, 2013, ISSN 0044-5525

  ADF02 Buček, P., Ondrejkovič, K., Hulkó, G., Parilák, Ľ.: Modelovanie a riadenie plynulého odlievania ocele v ŽP a.s. – výskumný projekt ARPKONTI, In: Zváranie/Svařování, roč. 62, č. 9-10, 2013, ISSN 0044-5525

  ADF03 PARILÁK, Ľ., DOMOVCOVÁ, L., BERAXA, P., WEISS, M.: Štruktúra a vlastnosti vybraných žiarupevných ocelí. In: Zváranie/Svařování, roč. 62, č. 9-10, 2013, ISSN 0044-5525


ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ROK 2013
  ADM01 Ondrejkovič, K., Buček, P., Noga, P., Tkáč, L., Hulkó, G.: Modeling and Control of Temperature Field of the Secondary Cooling Zone in Continuous Casting of Steel as Distributed Parameter System, (http://www.ifac-papersonline.net/Detailed/60313.html), In: 7th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, 2013 [elektronický zdroj] : Manufacturing Modelling, Management, and Control. Volume 7, Part 1. St Petersburg, Russia, June 19-21, 2013. - [S.l.] : IFAC, 2013. - ISBN 978-3-902823-35-9. - online, p.1483-1488

  ADM02 Ondrejkovič, K., Noga, P., Tkáč, L., Hulkó, G., Buček, P.: Control of Billet Temperature Field by the Secondary Cooling in Continuous Casting of Steel, In: Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control [elektronický zdroj] : Štrbské Pleso, Slovakia, June 18-21, 2013. - Piscataway : IEEE, 2013. - ISBN 978-80-227-3951-1. - CD-ROM, p.196-201


ROK 2014
  ADM03 Mojžiš, M., Domovcová, L., Weiss, M., Fujda, M., Parilák, Ľ.: Mechanical Properties of 7CrMoVTiB10-10 Steel after Heat Treatment, In: Materials Science Forum: Metallography 2013: International Symposium on Metallography, 24-26 April 2013, Stará Lesná, Slovakia, Vol. 782, 2014, p. 133-136, ISBN 978-303835072-9 - ISSN 1662-9752

  ADM04 Domovcová, L., Beraxa, P., Mojžiš, M., Weiss, M., Fujda, M., Parilák, Ľ.: Microstructure and Mechanical Properties of Steel Grade 14MoV6-3, In: Materials Science Forum: Metallography 2013: International Symposium on Metallography, 24-26 April 2013, Stará Lesná, Slovakia, Vol. 782, 2014, p. 137-140, ISBN 978-303835072-9 - ISSN 1662-9752

  ADM05 Beraxa, P., Domovcová, L., Parilák, Ľ.: The Application of Wear Resistant Thin Layers for Cold Forming Tools, In: Materials Science Forum: Metallography 2013: International Symposium on Metallography, 24-26 April 2013, Stará Lesná, Slovakia, Vol. 782, 2014, p. 619-622, ISBN 978-303835072-9 - ISSN 1662-9752

  ADM06 BEKEČ, P., LONGAUEROVÁ, M., VOJTKO, M.: Influence of Casting Rate on TiNb Microalloyed Steel Slab Surface Area Microstructure, In: Materials Science Forum: Metallography 2013: International Symposium on Metallography, 24-26 April 2013, Stará Lesná, Slovakia, Vol. 782, 2014, p. 81-86, ISBN 978-303835072-9 - ISSN 1662-9752


ROK 2015
  ADM07 MARUŠKINOVÁ, G., KUKURUGYA, F., Parilák, Ľ., HAVLÍK, T., KOBIALKOVÁ, I.: Hydrometallurgical Treatment of EAF Steelmaking Dust, In: Metall, Vol. 68, No. 12, 2015, p. 522-524, ISSN 0026-0746

  ADM08 RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., MARTINKOVIČ, M., BELLA, P., DOMOVCOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Mechanical Properties and Macroscopic Deformation of Precision Seamless Tubes During Cold Drawing, In: Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 13, No. 4,2015, p. 26-31

  ADM09 LONGAUEROVÁ, M., HURÁKOVÁ, M., BEKEČ, P., LONGAUER, S., FEDOROVÁ, M., KONRÁDYOVÁ, J.: Local Notch Toughness of Slab Surface Zone in ULCIF and HSLA Steels, In: Key Engineering Materials: Mechanical Properties of Materials from Nano to Micro/Meso- Scale. Vol. 662, 2015, p. 209-212, ISBN 978-3-03835-555-7, ISSN 1662-9795, www.ttp.net.

  ADM10 LONGAUEROVÁ, M., FEDOROVÁ, M., BEKEČ, P., DUŠKA, J., HURÁKOVÁ, M., LONGAUER, S., KONRÁDYOVÁ, J.: Effect of sample Thickness on Slab Surface Zone Toughness in IF and Microalloyed Steels, In: Key Engineering Materials: Mechanical Properties of Materials, Vol. 647, 2015, p. 47-55, doi: 10.4028/www.scientific.net/KEM.647.47, ISSN 1662-9795, www.ttp.net.


ROK 2016

  ADM11 MOJŽIŠ, M., RIDZOŇ, M., BELLA, P., MARTINKOVIČ, M., PARILÁK, Ľ.: Production Technology for Precision Seamless Steel Tubes from the Perspective of Microhardness Changes, In: Key Engineering Material. Vol. 716, 2016, p. 988-993

  ADM12 BELLA, P., BUČEK, P., RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., PARILÁK, Ľ.: Influence of Die Geometry on Drawing Force in Cold Drawing of Steel Tubes Using Numerical Simulation, In: Key Engineering Material. Vol. 716, 2016, p. 708-712

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ROK 2016
  ADN01 FEDORIKOVÁ, A., KVAČKAJ, T., KOČIŠKO, R., BIDULSKÝ, R., PETROUŠEK, P., BIDULSKÁ, J., DOMOVCOVÁ, L.: Hot Compression Test of 9 Cr-1 Mo Steel–Numerical Simulation, In: Acta Metallurgica Slovaca, Vol. 22, No. 2, 2016, p. 102-110, ISSN 1335-1532

AEFVedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

ROK 2008
  AEF01* Bevilaqua, T., Weiss, M.: Výroba rúr akosti 15 128 v podmienkach Železiarní Podbrezová, a.s., In: Materiál v Inžinierskej Praxi, 2008, s. 143–146, Herľany

  AEF02* Weiss, M., Bevilaqua, T.: Výroba rúr riadeným ochladzovaním v Ž.P, a.s., In: Materiál v Inžinierskej Praxi, 2008, s. 147–150, Herľany

AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
ROK 2011
  AFC01 PARILÁK, Ľ., WEISS, M., BERAXA, P., DOMOVCOVÁ, L.: Structure and Tube Properties from Steel grade X10CrMoVNb9-1 Produced in Železiarne Podbrezová Inc. Slovakia, In: Pipe & Tube World Conference 2011, Düsseldorf, Germany, p.77-87, http://ww.itatube.org/dussconference.php

  AFC02 Ondrejkovič, K., Buček, P., Hulkó, G., Pyszko, R.: Control of Continuous Casting Processes as Distributed Parameter Systems, In: Proceedings of METEC InSteelCon ECCC 2011, Düsseldorf, SRN, 2011, www.metec-insteelcon2011.com

  AFC03 Buček, P., Ondrejkovič, K., Noga P., Stanček, L., Hulkó, G.: Modeling and Control of Mould Preheating as Distributed Parameter System. In: 21st Hungarian Foundry Days, Győr, MR, 2011, www.foundry.matav.hu/ontonap_eng.htm

  AFC04 Ondrejkovič, K., Buček, P., Stanček, L., Hulkó, G.: Control of the Liquid Core Length in the Process of Continuous Casting of Steel as Distributed Parameter System, In: 21st Hungarian Foundry Days, Győr, MR, 2011, www.foundry.matav.hu/ontonap_eng.htm

  AFC05 Ondrejkovič, K., Buček, P., Pyszko, R., Hulkó, G.: Modeling and Control of Continuous Casting Processes of Steel Based on Virtual Software Environments as Distributed Parameter Systems, In: Proceedings of International Engineering Symposium at Bánki 2011, Budapešť, MR, 2011, ISBN 978-615-5018-15-2


ROK 2012
  AFC06 PARILÁK, Ľ., DOMOVCOVÁ, L., ĎURČÍK, R., BEVILAQUA, T.: Structural Basis of Steel Grade P460N, In: METAL 2012 Conference, 23.-25.5. 2012, Brno, Česká Republika, ISBN 978-80-87294-29-1

  AFC07 BUČEK, P., TKÁČ, L., ONDREJKOVIČ, K., HULKÓ, G.: Modeling and Control of Temperature Field of Continuously Cast Billet as Distributed Parameter System, In: METAL 2012 Conference, 23. - 25.5. 2012, Brno, Česká Republika, ISBN 978-80-87294-29-1

  AFC08 KLIMEŠ, L., ŠTĚTINA, J., PARILÁK, Ľ., BUČEK, P.: Influence of Chemical Composition of Cast Steel on the Temperature Field of Continuously Cast Billet, In: METAL 2012 Conference, 23. - 25.5. 2012, Brno, Česká Republika, ISBN 978-80-87294-29-1

  AFC09 BERAXA, P., DOMOVCOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Quality Assessment of PVD Coating and Tool Used at Cold-Forming Process, International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2012, 26-28.09. 2012 Rijeka, Croatia, p. 69-72, ISBN 978-953-6326-77-8

  AFC10 KLIMEŠ, L., ŠTĚTINA, J., PARILÁK, Ľ., BUČEK, P.: Study of Thermal Behaviour of Continuously Cast Billets, In: Sborník příspevků 31, Mezinárodní konference Setkáníkateder mechaniky tekutin a termomechaniky, Brno, Vysoké učení technické v Brně, 2012, p. 93-96, ISBN 978-80-214-4529-1

  AFC11 KLIMEŠ, L., ŠTĚTINA, J., BUČEK, P.: Impact of Casting Speed on Temperature Field of Continuously Cast Steel Billets,In: Program and book of abstracts, 20th Conference on Materials and Technology, Ljubljana, Slovenia, Institute of Metals and Technology, 2012, p. 178-178, ISBN 978-961-92518-5-0

  AFC12 KVACKAJ, T., WEISS, M., MOLNAROVA, M., BIDULSKA, J., MISICKO, R., FUJDA, M., KOCISKO, R., KOVACOVA, A.: Structural and Mechanical Properties of Steel with Multiphase Structure,In: 14th International Conference Metal Forming, 16-19. 9, 2012


ROK 2013
  AFC13 CHOMIČ, V.,RONČÁK, M., HAVRAN, J., TURŇA, S., DOMOVEC, M., PARILÁK, Ľ.: Možnosti využitia Fe-C briket při výrobe ocele v EOP, In: Sborník 29. Ročníku konference Oceláři 2013, 4.-5. Apríla 2013, Karlova Studánka, ČR, ISBN 978-80-87294-37-6

  AFC14 PARILÁK, Ľ., DOMOVCOVÁ, L., BERAXA, P., WEISS, M.: Štruktúra a vlastnosti vybraných žiarupevných ocelí, In: Konference kotle a energetická zařízení, 18.3.-20.3. 2013, Brno

  AFC15 BUČEK, P., NOGA, P., TKÁČ, L., HULKÓ, G.: Advanced Identification and Control Strategies for Secondary Cooling Zone in Continuous Casting of Steel as Distributed Parameter System. In: Zborník z 22. ročníku mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2013, TANGER s.r.o., ČR, 2013, ISBN 978-80-87294-39-0

  AFC16 KUKURUGYA, F., HAVLÍK, T., PARILÁK, Ľ.: Charakterization of Fine-Grained Wastes Generated During Carbon Steel and Sainless Steel Production, In: ISDM 2013: 20 International Studentś day of Metallurgy, March 14-16th, 2013, Krakow, Poland, AGH University of Science and Technology, 2013, p. 1-10, ISBN 978-83-63663-14-8


ROK 2014

  AFC17 MARUŠKINOVÁ, G., KUKURUGYA, F., PARILÁK, Ľ., HAVLÍK, T.: Material Recycling of EAF Steelmaking Dust, In: MultiScience - 28. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference, 10-11. 4 2014, Miskolc. p. 1-6, ISBN 978-963-358-051-6

  AFC18 KUKURUGYA, F., HAVLÍK, T., MIŠKUFOVÁ, A., PARILÁK, Ľ.: Material Recycling of Electric Arc Furnace Steelmaking Dust Containing Heavy Metals, In: IOC 2014: 46th International October Conference on Mining and Metallurgy, 1.-4. 10. 2014, Bor, Serbia: University of Belgrade - Technical faculty, 2014, p. 362-365, ISBN 978-86-6305-026-6

  AFC19 KUKURUGYA, F., HAVLÍK, T., PARILÁK, Ľ.: Leaching of Zinc, Iron and Calcium from EAF Dust in Sulphuric Acid, In: Shechtman international symposium, 28.-4. 7. 2014, Cancun, Mexico

  AFC20 BEKEČ, P., LONGAUEROVÁ, M., VOJTKO, M., MILKOVIČ, O., KADLEC, J., TRÉFA, G., GRIMPLINI, G.: Background of Branched Crack Formation in Surface Zone of Continuously-Cast Ti-Nb Microalloyed Steel Slab, In: COMAT 2014 Recent Trends in Structural Materials, 3rd International Conference, 19.-21. 11. 2014, Plzeň, Tanger Ltd., www.COMAT.cz, ISBN 978-80-87294-45-1

  AFC21 LONGAUEROVÁ, M., FEDOROVÁ, M., BEKEČ, P., DUŠKA, J., HURÁKOVÁ, M., LONGAUER, S., KONRÁDYOVÁ, J.: Effect of Sample Thickness on Slab Surface Zone Thoughness for IF and Microalloyed Steels, In: Přínos metalografie pro řešení výrobních problému, Sborník přednášek, Lázně Libverda, 17-19 Jún 2014, 13th Conference "Contribution of Metallography to Solving of Production Troubles" Contribution 09, p. 51-58, ČVUT v Prahe, Fakulta strojní a Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., ISBN 978-80-01-05474-1


ROK 2015

  AFC22 BEKEČ, P., LONGAUEROVÁ, M., LONGAUER, S., MILKOVIČ, O., TRÉFA, G., GRIMPLINI, G.: Influence of Precipitation on Branched Crack Formation in Surface Skin of Continuously-Cast Slabs of Ti-Nb HSLASsteel, In: Metal 2015, Brno: Tanger, 2015, p. 1-6, ISBN 978-80-87294-58-1

  AFC23 RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., DOMOVCOVÁ, L., PARILÁK, Ľ., BÍLIK, J.: Microstructural Aspects of Cold Forming of Precision Steel Tubes, In: Metal 2015, Brno: Tanger, 2015, p. 1-5, ISBN 978-80-87294-58-1

  AFC24 ONDREJKOVIČ, K., BUČEK, P., ÉLESZTŐS, P., HULKÓ, G.: Numerický model a riadenie sekundárnej zóny chladenia ZPO v ŽP, a.s., In: Sborník přednášek z 52. slévárenských dnů® Blok E – Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty, 52. Slévarenské dny, 10.-11. 11. 2015, Česká slévárenská společnost, člen ČSVTS Praha, Brno, s. 37-45, ISBN 978-80-02-02624-2 ISBN 978-80-02-02619-8 (soubor) ISBN 978-80-02-02620-4 (1. sv.) ISBN 978-80-02-02621-1 (2. sv.) ISBN 978-80-02-02622-8 (3. sv.) ISBN 978-80-02-02623-5 (4. sv.)AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

  AFC25 BEKEČ, P., LONGAUEROVÁ, M., VOJTKO, M., MILKOVIČ, O., KADLEC, J., TRÉFA, G., GRIMPLINI, G.: Background of Branched Crack Formation in Surface Zone of Continuously-Cast Ti-Nb Microalloyed Steel Slab, In: Advanced Materials Research, Vol. 1127, 2015, p. 143-149, Trans Tech Publications, Switzerland, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.1127.143, ISSN: 1662-8985

  AFC26 RIDZOŇ, M., BUČEK, P., NECPAL, M., PARILÁK, Ľ. Manufacturing of Precision Seamless Steel Tubes Using Cold Drawing Technology: Simulation and Experiment, In: Applied Mechanics and Materials : Modern Technologies in Manufacturing, Selected, Peer reviewed papers from the 12th International Conference on Modern Technologies in Manufacturing (MTeM), Cluj-Napoca 2015, Vol. 808, 2015, p. 80-85, ISSN 1660-9336


ROK 2016

  AFC27 PARILÁK, Ľ., BEKEČ, P., BERAXA, P., MOJŽIŠ, M., DOMOVCOVÁ, L.: Influence of Austenitizing Temperature on Microstructure and Mechanical Properties of 9CrNB Steel, In: Metal 2016, Brno: Tanger, 2016, p. 48, ISBN 978-80-87294-66-6 - možnosť preradenia publikácie na ADM (SCOPUS)

  AFC28 BELLA, P., RIDZOŇ, M., BUČEK, P., MOJŽIŠ, M., PARILÁK, Ľ.: Experimental Validation of Numerical Model of Multi-rifled Seamless Tube Drawing, In: Metal 2016, Brno: Tanger, 2016, p. 43, ISBN 978-80-87294-66-6 - možnosť preradenia publikácie na ADM (SCOPUS)

  AFC29 BELLA, P., BUČEK, P., RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., PARILÁK, Ľ.: Comparing the Numerical Models and Experimental Results of Cold Drawing Multi-Rifled Seamless Steel Pipes, In: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 27.-30. 9. 2016, p. 362-365, ISBN 978-83-63663-73-5

  AFC30 MOJŽIŠ, M., RIDZOŇ, M., BELLA, P., BUČEK, P., BÍLIK, J., PARILÁK, Ľ.: Influence of Selected Technological Parameters on Cold Drawing of Precision Seamless Tubes, In: XLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej, Kraków-Rytro, 27.-30. 9. 2016, p. 366-369, ISBN 978-83-63663-73-5

AFD – Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách


ROK 2010
  AFD01 Weiss, M., Kvačkaj, T., Parilák, Ľ.: Properties of Microalloyed Steel Tubes Produced in ŽeleziarnePodbrezová, In: Acta Metalurgica Slovaca, Vol.1, No. 3, 2010, p. 61-65, ISSN 1338-1160

  AFD02 Ďurčík, R., Weiss, M., Parilák, Ľ.: Modelling a Veining on Billet in Sizing Mill, In: Acta Metalurgica Slovaca, Vol.1, No.3, 2010, p. 119–125, ISSN 1338-1160

  AFD03 BERAXA, P., PARILÁK, Ľ., HOŘEJŠ, S., ULBRICHTOVÁ, M: CVD Coatings Used for Cold Forming Tools, Acta Metallurgica Slovaca,Vol.1, No. 3, 2010, p. 645-648, ISSN 1338-1660


ROK 2011
  AFD04 Buček, P., Ondrejkovič, K., Noga P., Stanček, L., Hulkó, G.: Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako systémov s rozloženými parametrami, In: Zborník konferencie Technológia 2011, Bratislava, SR, 2011, ISBN 978-80-227-3545-2

  AFD05 Ondrejkovič, K., Buček, P., Stanček, L., Hulkó, G.: Riadenie polohy tekutého jadra v procese plynulého odlievania ocele ako systému s rozloženými parametrami, In: Zborník konferencie Technológia 2011, Bratislava, SR, 2011, ISBN 978-80-227-3545-2

ROK 2013
  AFD06 KUKURUGYA, F., HAVLÍK, T., PARILÁK, Ľ.: Odstraňovanie železa z roztokov po lúhovaní oceliarenských úletov, In: Waste - Secondary Raw Materials 5: 5th International Conference: 4.-7. 6. 2013, Liptovsky Jan, Slovak Republic, s. 158-166, ISBN 978-80-8143-094-7

ROK 2014
  AFD07 HAVLÍK, T., KUKURUGYA, F., PARILÁK, Ľ.: Výroba komerčných produktov materiálovou recykláciou oceliarenských úletov. In: TOP 2014: Technika ochrany prostredia: Zborník prednášok: 20. Medzinárodná konferencia: 10.-12. 6. 2014, Častá – Papiernička, Bratislava: STU, 2014. s. 153-158, ISBN 978-80-227-4174-3


ROK 2015
  AFD08 LONGAUEROVÁ, M., BEKEČ, P., KONRÁDYOVÁ, J., VOJTKO, M., BOŘUTA, A.: Low and High Temperature Embrittlement of Ti-Nb Microalloyed Steel Slab, In: Powder Metallurgy Progress, International Conference Fraktografia-Fractography 2015, 18.-21. 10. 2015, KC Academia, stará Lesná, Slovak republic, s. 61-72, ISSN: 1335-8987, ISSN: 1339-4533


ROK 2016
  AFD09 PARILÁK, Ľ., BEKEČ, P., DOMOVCOVÁ, L., BERAXA, P., MOJŽIŠ, M.: Optimalization of Tempering Temperature of 9CrNB Steel in Železiarne Podbrezová, In: Metallography´16, Abstract Booklet, 20-22.April 2016, Stará Lesná, 2016, p. 30. ISBN 978-80-553-2547-7 - možnosť preradenia publikácie na ADM (SCOPUS)

  AFD10 RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., MARTINKOVIČ, M., TURŇA, J., DOMOVCOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Stereological Analysis of Grain Boundary Orientation in Longitudinal Sections of Precision Cold Draw Seamless Steel Tubes, In: Metallography´16, Abstract Booklet, 20-22. April 2016, Stará Lesná, 2016, p. 68. ISBN 978-80-553-2547-7 - možnosť preradenia publikácie na ADM (SCOPUS)

  AFD11 BEKEČ, P., PARILÁK, Ľ., BERAXA, P., MOJŽIŠ, M., DOMOVCOVÁ, L., FUJDA, M.: Microstructure and Mechanical Properties of 9CrNB Steel after Heat Treatment, In: Metallography´16, Abstract Booklet, 20 - 22. April 2016, Stará Lesná, 2016, p. 78. ISBN 978-80-553-2547-7 - možnosť preradenia publikácie na ADM (SCOPUS)
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií

ROK 2011
  AFG01 Weiss M., Domovcová L.,Parilák Ľ.: Heat Treatment of Tubes from Micro Alloyed Steels in Železiarne Podbrezová Inc., In: International Conference on Materials and Technology, 2011, Portorož, Slovinsko, ISBN 978-961-92518-4-3

  AFG02 Beraxa, P., Domovcová, L., Parilák, Ľ.: Implementation of the CVD Process for Cold-Forming Tools, In: Proceedings of 19th Conference on Materials and Technology, Portorož, Slovinsko, 2011, ISBN 978-961-92518-4-3

ROK 2012
  AFG03 BERAXA, P., Domovcová L.,Parilák Ľ.: Evaluation of Selected Properties of a CVD Coated Tool Used at Cold Forming Process, In: Program and Book of Abstracts: 20th jubilee conference on materials and technology, 17.-19. 10. 2012, Portorož, Slovenia, Ljubljana: Institute of Metals and Technology, 2012, p. 150, ISBN 978-953-6326-77-8

  AFG04 BERAXA, P., Domovcová L.,Parilák Ľ.: Quality Assessment of Tool for Cold-Forming Process, after Application of PVD Process, In: Metalurgija, Vol 51, No. 3, 2012, p. 420, ISSN 0543-5846

  AFG05 WEISS, M.: Production of Seamless Tubes for Hydraulic Application, In: 20th Jubilee Conference on Materials and Technology, Portorož 2012, Book of Abstracts, Portorož, Slovinsko, 17.-19. 10. 2012, ISBN 978-961-92518-5-0

  AFG06 BERAXA, P.,DOMOVCOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Quality assessment of Tool for Cold-Forming Process, after Application of PVD Process, Šibenik, Croatia, In: Metalurgija, Vol. 51, No.3, 2012, ISSN 0543-5846

  AFG07 PARILÁK, Ľ., WEISS, M.: Optimalization of Controlled Rolling Process of Hot Rolled Tubes, Šibenik, Croatia, In: Metalurgija, Vol. 51, No.3, 2012, ISSN 0543-5846

ROK 2014
  AFG08 BERAXA, P., PARILÁK, Ľ.: The Evaluation of Thin Wear Resistant CVD Coating Applied at the Cold Forming Tools, In: 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society, Materials and Metallurgy, In: Metalurgija, 22-26.6, 2014, Šibenik, Croatia

  AFG09 ĎURČÍK, R., PARILÁK, Ľ.: Piercing Mandrel Locking During Steel Billet Piercing on a Vertical Piercing Press, In: 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society, Materials and Metallurgy, 22-26.6, 2014, Šibenik, Croatia

  AFG10 PARILÁK, Ľ., MOJŽIŠ, M., DOMOVCOVÁ, L.: Microstructual Aspects of Cold Forming of Precision Steel Tubes, In: 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society, Materials and Metallurgy, 22-26.6, 2014, Šibenik, Croatia


AFH – Abstrakty príspevkov z domácich konferencií


ROK 2013
  AFH01 Buček, P., Ondrejkovič, K., Hulkó, G., Parilák Ľ.: Modelovanie a riadenie plynulého odlievania ocele v ŽP a.s. - výskumný projekt ARPKONTI, Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

  AFH02 Ondrejkovič, K., Noga, P., Buček, P., Hulkó, G.: Numerická analýza liatia akosti 34CrMo4 na ZPO v Železiarňach Podbrezová a.s. a návrh automatického riadenia sekundárneho chladenia, Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

  AFH03 Ďurčík, R., Maťaš, P.: Zmena rozmerov vsádzky pri dierovaní - simulácia a experiment, Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

  AFH04 Fujda, M., Parilák, Ľ.: Materiálové analýzy ocelí kotlových akosti z produkcie ŽP a.s., Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

  AFH05 Domovcová, L., Weiss, M., Beraxa, P., Parilák, Ľ.: Mikroštruktúra a vlastnosti rúr vyrábaných z akosti X10CrMoVNb9-1 v ŽP a.s., Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

  AFH06 Weiss, M., Parilák, Ľ., Domovcová, L., Kvačkaj, T.: Vývoj a výroba oceľových rúr z mikrolegovanej akosti v ŽP a.s., Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

  AFH07 Mojžiš, M., Maťaš, P., Kvačkaj, T., Domovcová, L., Parilák, Ľ.: Optimalizácia valcovania rúr akosti 25CrMo4, Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

  AFH08 Beraxa, P., Domovcová, L., Parilák, Ľ.: Využitie tenkých vrstiev vytvorených PVD a CVD technológiou na nástroje pre tvárnenie za studena, Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

  AFH09 Parilák, Ľ.: Vedecko-výskumná činnosť ŽP VVC s.r.o., Odborný seminár ŽP VVC, 26.-27. 9. 2013, Hotel Stupka Tále, ISBN 978-80-971477-0-9

AFK – Postery zo zahraničných konferencií

ROK 2008
  AFK01 Weiss, M., Bevilaqua, T., Brziak, P.: Production of Tubes Grade T24 in Železiarne Podbrezová, In: Conference SHMD 2008, 22.-26. 6. 2008, Šibenik, Croatia, Metalurgija, Vol. 48, ISSN 0543-5846

  AFK02 Weiss, M., Bevilaqua, T., Kvačkaj, T.: Production of Steel Tubes with Controlled Rolling in ŽP a.s., In: Conference SHMD 2008, 22.-26. 6. 2008, Šibenik, Croatia, Metalurgija, Vol. 48, ISSN 0543-5846


ROK 2009
  AFK03 Bevilaqua, T., Beraxa, P., Parilák, Ľ., Weiss, M., Zifčák, P., Brziak, P.: The Influence of Heat Treatment on Microstructure and Properties of Steel Grade 7CrMoVTi10-10, In: ICSMA 15 - 15th International Conference on the Strength of Materials, 16.-21. 8. 2009, Dresden, p.132, PO-13-8

  AFK04 BEVILAQUA, T., BERAXA, P., PARILÁK, Ľ., KUBOŇ, Z.: The Influence of the Cooling Rate from Normalizing Temperature on the Microstructure of the Tubes Grade 15128, METAL 2009, ISBN 978-80-87294-03-1

  AFK05 PARILÁK, Ľ., BEVILAQUA, T., BERAXA, P., WEISS, M., ZIFČÁK, P., BRZIAK, P.: The Microstructure and Mechanical Properties of Steel Grade 7CrMoVTi10-10 in the Conditions of High-Temperature Creep, Associazione italiana di metalurgia, 2009, ISBN 88-85298-72-9

  AFK06 WEISS, M., BEVILAQUA, T., PARILÁK, Ľ., KVAČKAJ, T.: The Production of Steel Tubes with Multiphase Structure, In: 15th International Conference on the Strength of Materials, Dresden, 16.-21. 8. 2009

  AFK07 Weiss, M., Čarná, K., Parilák, Ľ., Ulbrichtová, M., Kvačkaj, T.: Production of Tubes from Micro Alloyed Steels with Controlled Rolling in Železiarne Podbrezová (4x), In: ICSMA 15 - 15th International Conference on the Strength of Materials, 16.-21. 8. 2009, Dresden, p.93, PO-01-12

ROK 2010
  AFK08 BERAXA, P., BEVILAQUA, T., KUBOŇ, Z., PARILÁK, Ľ.: The Influence of Heat Treatment on High Temperature Properties of Steel Grade 15128, Metalurgija, Vol. 49, 2010, Šibenik, Croatia, ISSN 0543-5846


ROK 2011
  AFK09 Parilák, Ľ., Weiss, M., Mutiš, M., Maťaš, P.: Optimalizácia mikrostruktury valcovaných rúr, In: METAL 2011 Conference, 18. - 20.5. 2011, Brno, Česká Republika, ISBN 978-80-87294-22-2

  AFK10 Beraxa, P., Parilák, Ľ., Weiss, M., Bevilaqua, T.: Creepové vlastnosti ocelí triedy 15, In: METAL 2011 Conference, 18. - 20.5. 2011, Brno, Česká Republika, ISBN 978-80-87294-22-2

ROK 2012
  AFK11 ĎURČÍK, R., Parilák, Ľ.: Simulation of Tube Rolling by Push Bench Process, In: METAL 2012 Conference, 23. - 25.5. 2012, Brno, Česká Republika, IN PRINT, ISBN 978-80-87294-29-1

  AFK12 BERAXA, P., DOMOVCOVA, L., PARILÁK, Ľ.: Evaluation of Selected Properties of a Tool Made of High Speed Steel Bohler S600 after the Application of CVD Process, In: 9th International Tooling Conference,TOOL 2012, 11.-14. 9. 2012, Leoben, Austria

ROK 2013
  AFK13 Domovcová, L., Parilák, Ľ.: Chemical and Structural Concepts of Creep-Resistant Steels with Polyedric Microstructure, In: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2013, 15.-17. 5. 2013, ISBN 978-80-87294-39-0

  AFK14 Ďurčík, R., Parilák, Ľ.: Monitoring of Geometric Failures of the Hot-Rolled Seamless Tubes at the Stretch-Reducing Mill by Using Numerice Simulation, In: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2013, 15. - 17. 5. 2013, ISBN 978-80-87294-39-0

  AFK15 Parilák, Ľ., Mojžiš, M., Kvačkaj, T., Domovcová, L.: Optimization of the Tube Rolling Process for 25CrMo4 Steel Grade, In: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2013, 15. - 17. 5. 2013, ISBN 978-80-87294-39-0

  AFK16 Buček, P., Noga, P., Tkáč, L., Hulkó, G.: Advanced Identification and Control Strategies for Secondary Cooling Zone in Continuous Casting of Steel as Distributed Parameter System, In: 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2013, 15.-17. 5. 2013, ISBN 978-80-87294-39-0

ROK 2014
  AFK17 Domovcová, L., FUJDA, M., Parilák, Ľ.: Microstructure and Mechanical Properties of X10CrMoVNb9-1 Steel Grade, In: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2014, 21.-23. 5. 2014, ISBN 978-80-87294-52-9

  AFK18 Ďurčík, R., Parilák, Ľ.: Numerical Simulation of Billet Calibration and Piercing in a Push-bench Seamless Tube, In: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2014, 21.-23. 5. 2014, ISBN 978-80-87294-52-9

  AFK19 Mojžiš, M., Domovcová, L.,Parilák, Ľ.,: Tempering of 10CrMo9-10 Steel Grade, In: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2014, 21.-23. 5. 2014, ISBN 978-80-87294-52-9


AFL - Postery z domácich konferencií


ROK 2012
  AFL01 BUČEK, P., ONDREJKOVIČ, K., NOGA, P., STANČEK, L., HULKÓ, G.: Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako sústav s rozloženými parametrami, Poster, In: Kybernetika a informatika 2012, Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2012, p. 4, ISBN 978-80-227-3642-8

  AFL02 ONDREJKOVIČ, K., BUČEK, P., PYSZKO, R., HULKÓ, G.: Control of Temperature Field of Continuously Cast Billet as Distributed Parameter System, Poster, In: Kybernetika a informatika 2012, Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2012, p. 4, ISBN 978-80-227-3642-8


ROK 2013
  AFL03 Ďurčík, R.,Parilák, Ľ.: Numerical Simulation of Thermal Deformation Processes in Železiarne Podbrezová Stretch-Reducing Mill, In: 15th International Symposium on Metallography, 24. - 26. 4. 2013, Stará Lesná, Poprad, SR

  AFL04 Weiss, M., Domovcová, L., Mojžiš, M., Parilák, Ľ.: Production of Bimetalic Tubes with Cold Forminf Process, In: 15th International Symposium on Metallography, 24. - 26. 4. 2013, Stará Lesná, Poprad, SR


BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
ROK 2015
  BDF01 Parilák, Ľ.: Koncepcia výskumu a vývoja v ŽP VVC s.r.o. In: Zváranie/Svařování, roč. 64., č. 5-6, 2015, ISSN 0044-5525

  BDF02 BEKEČ, P., MUTIŠ, M., MAŤAŠ, P., PASTIER, P., BRZIAK, P., BALCAR, M., PARILÁK, Ľ.: Vplyv teploty austenitizácie na mikroštruktúru v oceliach MARBN. In: Zváranie/Svařování, roč. 64., č. 5-6, 2015, ISSN 0044-5525

  BDF03 DOMOVCOVÁ, L., MOJŽIŠ, M., MAŤAŠ, P., MICHALČÍK, S., SRNKA, M., BRZIAK, P., BALÁŽOVÁ, M., FUJDA, M., PARILÁK, Ľ.: Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností ocele P92 po tepelnom spracovaní, In: Zváranie/Svařování, roč. 64., č. 5-6, 2015, ISSN 0044-5525

  BDF04 SRNKA, M., PARILÁK, Ľ., BRZIAK, P.: Žiarupevné ocele novej generácie, In: Zváranie/Svařování, roč. 64., č. 5-6, 2015, ISSN 0044-5525

  BDF05 FUJDA, M., MATVIJA, M., GIRMAN, V., DOMOVCOVÁ, L., PARILÁK, Ľ., SRNKA, M., BRZIAK, P.: Analýza subštruktúry a karbidických fáz v oceli P92, In: Zváranie/Svařování, roč. 64., č. 5-6, 2015, ISSN 0044-5525.

  BDF06 HULKÓ, G., ONDREJKOVIČ, K., BUČEK, P., ÉLESZTŐS, P., BARTKO, M., BARTALSKÝ, L.: Adaptívne riadenie teplotného poľa sekundárnej zóny chladenia zariadenia pre plynulé odlievanie ocele ako systému s rozloženými parametrami, In: Zváranie/Svařování, roč. 64., č. 5-6, 2015, ISSN 0044-5525.

  BDF07 KOTRBÁČEK, P., HORSKÝ, J., PARILÁK, Ľ., MAŤAŠ, P., ZALABA, D.: Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových valců, In: Zváranie/Svařování, roč. 64., č. 5-6, 2015, ISSN 0044-5525.
BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
ROK 2014
  BEE01 PARILÁK, Ľ., DOMOVCOVÁ, L., BERAXA, P., MOJŽIŠ, M., VRBOVSKÝ, A., MICHALČÍK, S.: Vplyv tepelného spracovania na mikroštruktúru a mechanické vlastnosti akosti 10CrMo9-10, In: Kotle a energetická zařízení: sborník příspěvku konference: Brno, 17. 3. - 19. 3. 2014, Brno:AVO, 2014, s. 1-7, ISSN 1804-6673

  BEE02 PARILÁK, Ľ., MAŤAŠ, P., MOJŽIŠ, M.: Projekt "Vysokoúčinné a energeticky úsporné chladiace systémy pre chladenie profilových valcov" a jeho prínosy pre ŽP, In: Závěrečná konference, Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových valcu, TA02011184, 30. 9. 2014, Brno, ČR


ROK 2015
  BEE03 PARILÁK, Ľ., DOMOVCOVÁ, L., BRZIAK, P., BERAXA, P., MOJŽIŠ, M., FUJDA, M.: Mikroštruktúra a vlastnosti valcovaných rúr akosti X10CrMoVNb9-1 vyrábaných v ŽP a.s., In: Kotle a energetická zařízení: sborník příspěvku konference: Brno, 16. 3. - 18. 3. 2015, Brno:AVO, 2015, s. 1-7, ISSN 1804-6673BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
ROK 2015
  BEF01 PARILÁK, Ľ.: Koncepcia výskumu a vývoja v ŽP VVC s.r.o., In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 7-8, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF02 HULKÓ, G., ONDREJKOVIČ, K., BUČEK, P., ÉLESZTŐS, P., BARTKO, M., BARTALSKÝ, L.: Adaptívne riadenie teplotného poľa sekundárnej zóny chladenia zariadenia pre plynulé odlievanie ocele ako systému s rozloženými parametrami, In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 29-34, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF03 ONDREJKOVIČ, K., BUČEK, P., ÉLESZTŐS, P., HULKÓ, G.: Numerický model sekundárnej zóny chladenia ZPO v ŽP a.s., In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 35-40, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF04 HAVRAN, J., TURŇA, S., ŠVANTNER, J., CHOMIČ, V.: Vplyv použitia troskotvornej prísady Fluxmag G na opotrebenie výmurovky EAF a na ostatné ekonomické ukazovatele pri výrobe ocele v podmienkach ŽP a.s., In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 62-70, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF05 KOTRBÁČEK, P., HORSKÝ, J., PARILÁK, Ľ., MAŤAŠ, P., ZALABA, D.: Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových valců, In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 91-97, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF06 ĎURČÍK, R., BUČEK, P., MAŤAŠ, P., MUTIŠ, M., PARILÁK, Ľ.: Numerická simulácia dierovania pri výrobe valcovaných rúr v Železiarňach Podbrezová a.s., In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 102-105, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF07 RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., DOMOVCOVÁ, L., VRBOVSKÝ, A., PARILÁK, Ľ.: Optimalizácia ťahania presných rúr z hľadiska mikroštruktúry, medzného stavu plasticity a anizotropie štruktúry - I., In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 106-112, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF08 BERAXA, P., HOŘEJŠ, S., PARILÁK, Ľ.: Vplyv aplikácie CVD povlaku na životnosť nástrojov pre tvárnenie za studena, In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 131-138, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF09 CHOMIČ, V., SRNKA, M., DOMOVEC, M., TURŇA, S., RONČÁK, M., HAVRAN, J., TURIS, J., NEPŠINSKÁ, E., BRIŽEKOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Nové odprášenie oceliarne a stabilita chemického zloženia odpraškov v ŽP a.s., In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 147-151, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF10 SRNKA, M., PARILÁK, Ľ., BRZIAK, P.: Žiarupevné ocele novej generácie, In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21 -23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 161-167, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF11 DOMOVCOVÁ, L., MOJŽIŠ, M., MAŤAŠ, P., MICHALČÍK, S., BRZIAK, P., BALÁŽOVÁ, M., FUJDA, M., PARILÁK, Ľ.: Analýza mikroštruktúry a mechanických vlastností ocele P92 po tepelnom spracovaní, In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 168-173, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF12 FUJDA, M., MATVIJA, M., GIRMAN, V., DOMOVCOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Analýza subštruktúry a karbidických fáz v oceli P92, In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 174-180, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF13 MOJŽIŠ, M., DOMOVCOVÁ, L., TURIS, J., PARILÁK, Ľ.: Optimalizácia parametrov tepelného spracovania ocele 10CrMo9-10, In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015, s. 187-193, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF14 BEKEČ, P., MUTIŠ, P., MAŤAŠ, P., PASTIER, P., BRZIAK, P., BALCAR, M., PARILÁK, Ľ.: Vplyv teploty austenitizácie na mikroštruktúru v oceliach MARBN, In: Zborník príspevkov: Odborná konferencia ŽP VVC 2015, 21.-23. 9. 2015, Hotel Stupka, Tále, 2015. s. 194-199, ISBN 978-80-972091-4-8

  BEF15 HAVLÍK, T., PARILÁK, Ľ.: Laboratórium spracovania priemyselných odpadov - spoločné pracovisko Katedry neželezných kovov a spracovania odpadov HF TUKE a Výskumno-vývojového centra Železiarní Podbrezová, In: Technológie recyklácie druhotných surovín: Odborný seminár UVP TECHNICOM: Zborník príspevkov z odborného semináru, 24.-25. 3. 2015, Tále, Horná Lehota, Košice: TU, 2015, s. 19-30, ISBN 978-80-553-2028-1

  BEF16 KUKURUGYA, F., HAVLÍK, T., CHOMIČ, V.: Spracovanie oceliarenských úletov kyslým lúhovaním do predajných produktov. In: Technológie recyklácie druhotných surovín: Odborný seminár UVP TECHNICOM: Zborník príspevkov z odborného semináru: 24.-25.3. 2015, Tále, Horná Lehota, Košice: TU, 2015, s. 44-56, ISBN 978-80-553-2028-1

  BEF17 CHOMIČ, V., RONČÁK, M., TURŇA, S., NEPŠINSKÁ, E., BRIŽEKOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Analýza chemického zloženia odpraškov z EOP a LF v plnom technologickom režime. In: Technológie recyklácie druhotných surovín: Odborný seminár UVP TECHNICOM: Zborník príspevkov z odborného semináru: 24.-25.3. 2015, Tále, Horná Lehota, Košice: TU, 2015, s. 7-18, ISBN 978-80-553-2028-1


ROK 2016
  BEF018 CHOMIČ, V., TURŇA, S., RONČÁK, M., HAVRAN, J., TURIS, J., NEPŠINSKÁ, E., BRIŽEKOVÁ, L., PARILÁK, Ľ.: Štúdium chemického zloženia odpraškov v Železiarňach Podbrezová za rok 2015, In: Odborný seminár „Materiálová recyklácia priemyselných odpadov“, 22.-23. 9. 2016, Hotel Stupka, Tále, Horná Lehota, s. 45-55, ISBN 978-80-553-2597-2
BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
ROK 2016
  BFA01 BELLA, P., BUČEK, P., RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., PARILÁK, Ľ.: Experimental Validation of a Numerical Model of Cold Drawing of Multi-Rifled Seamless Steel Tubes, In: SHMD 2016-12th International Symposium of Croatian Metalurgical Society Croatia, 19th-23th June 2016, METALURGIJA, Vol. 55, 2016, No. 3, p. 568, ISSN 0543-5846

  BFA02 RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., BUČEK, P., BELLA, P., PARILÁK, Ľ.: Analysis of Mechanical Properties, Formability and Stress-strain States in the Production of Tubes with Contoured Internal Surfaces, In: SHMD 2016 - 12th International Symposium of Croatian Metalurgical Society, Croatia, 19th-23th June 2016, METALURGIJA, Vol. 55, 2016, No. 3, p. 568, ISSN 0543-5846

  BFA03 BERAXA, P., PARILÁK, Ľ.: The Physical and Tribological Properties of TiCN Coating Deposited to Cold Forming Tool, In: SHMD 2016-12th International Symposium of Croatian Metalurgical Society, Croatia, 19th-23th June 2016, METALURGIJA, Vol. 55, 2016, No. 3, p. 568, ISSN 0543-5846

DAI - Dizertačné a habilitačné práce


ROK 2011
  DAI01 WEISS, M.: Riadené valcovanie rúr, Dizertačná práca, TU Košice, 2011


ROK 2014
  DAI02 BERAXA, P.: Implementácia procesu CVD povlakovania na nástroje pre tvárnenie za studena, Dizertačná práca, FVT, Prešov, 2014


ROK 2016
  DAI03 DOMOVCOVÁ, L.: Štruktúra a vlastnosti modifikovaných 9-12% Cr ocelí, Dizertačná práca, ÚMAT, TU Košice, 2016

GAI – Správy
  Show details for ROK 2008ROK 2008

  Show details for ROK 2009ROK 2009

  Show details for ROK 2010ROK 2010

  Show details for ROK 2011ROK 2011

  Show details for ROK 2012ROK 2012

  Show details for ROK 2013ROK 2013
  Show details for ROK 2014ROK 2014

  Show details for ROK 2015ROK 2015

  Hide details for ROK 2016ROK 2016

   GAI218 PARILÁK, Ľ., RIDZOŇ, M., BELLA, P., MOJŽIŠ, M., DOMOVCOVÁ, L., VRBOVSKÝ, A., MICHALČÍK, S., MICHÁLI, J.: Analýza možnosti výroby rebrovaných rúr rozmeru Ř 28,6x5,7 mm v prevádzkových podmienkach Vt ŽP a.s., VS 1/2016/ŽPVVC

   GAI219 PARILÁK, Ľ., BEKEČ, P., ĎURČÍK, R., BERAXA, P., MOJŽIŠ, M., ULBRICHTOVÁ, M., ŠMEJKAL, V., PATIN, Ľ., MICHALČÍK, S., BALCAR, M.: Analýza bimetalického odliatku Ř 250 mm a valcovaných rúr z bimetalického odliatku □ 200 R80, VS 2/2016/ŽPVVC

   GAI220 ĎURIK, Ľ., PARILÁK, Ľ., ŠVANTNER, J., HRADIL, J.: Analýza žiaromateriálov pre medzipanvu na oceliarni v ŽP a.s., VS 3/2016/ŽPVVC

   GAI221

   GAI222 PARILÁK, Ľ., BELLA, P., BUČEK, P., RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., ĎURČÍK, R., MICHALČÍK, S., VRBOVSK7, A.: Modelovanie a simulácia ťahania rebrovaných rúr v prostredí DEFORM 3D, VS 5/2016/ŽPVVC

   GAI223 PARILÁK, Ľ., TURŇA, J., BUČEK, P., RIDZOŇ, M., ĎURČÍK, R., MOJŽIŠ, M., MAŤAŠ, P., PATIN, Ľ., KVAČKAJ, T., TURŇA, V.: Meranie teplôt valcovaného materiálu vo vybraných technologických uzloch Valcovne rúr ŽP a.s., VS 6/2016/ŽPVVC

   GAI224 PARILÁK, Ľ., TURŇA, J., BUČEK, P., BERAXA, P., RIDZOŇ, M., ĎURČÍK, R., MOJŽIŠ, M., MAŤAŠ, P., KVAČKAJ, T., PATIN, Ľ.: Meranie teploty valcov ťahovej redukovne v ŽP a.s., VS 7/2016/ŽPVVC

   GAI225 PARILÁK, Ľ., RIDZOŇ, M., MOJŽIŠ, M., TURŇA, J., VRBOVSK7, A., MICHALČÍK, S.: Analýza rozmerovej stálosti rebrovaných rúr rozmeru Ř 28,6 x 5,7 mm na drážkovaných tŕňoch dodaných od firmy CERATIZIT, VS 8/2016/ŽPVVC

   GAI226 PARILÁK, Ľ., DOMOVCOVÁ, L.: Chemické, fyzikálno-mechanické a termické parametre žiarupevných ocelí s feriticko-perlitickou, feriticko-bainitickou a bainitickou mikroštruktúrou, VS 9/2016/ŽPVVC

   GAI227 PARILÁK, Ľ., DOMOVCOVÁ, L., FUJDA, M.: Optimalizácia popúšťania akosti P92 (88,9 x 12,5 mm), VS 10/2016/ŽPVVC

   GAI228 PARILÁK, Ľ., BEKEČ, P., CHOMIČ, V., TURŇA, J.: Prehľad kvality za obdobie od 01.01.2016 do 31.05.2016, VS 11/2016/ŽPVVC

   GAI229

   GAI230 ĎURIK, Ľ., PARILÁK, Ľ., ŠVANTNER, J., HRADIL, J.: Analýza žiaromateriálov pre panvu na oceliarni v ŽP a.s. - priebežná správa REFRACER, VS 13/2016/ŽPVVC

   GAI231 PARILÁK, Ľ., BEKEČ, P.: Kinetika rastu austenitického zrna 9CrNB ocele, VS 14/2016/ŽPVVC

   GAI232 PARILÁK, Ľ., TURŇA, J., BUČEK, P., BERAXA, P., MOJŽIŠ, M., ĎURČÍK, R., RIDZOŇ, M., MAŤAŠ, P., PATIN, Ľ., KVAČKAJ, T.: Optimalizácia ochladzovania valcov redukovne – priebežná správa č.2, VS 15/2016/ŽPVVC

   GAI233 BERAXA, P., BEKEČ, P., PARILÁK, Ľ.: TECHNOGYM E.E. - Analýza rúr 48x3mm, akosť E220 +CR2S2, VS 16/2016/ŽPVVC

   GAI234 PARILÁK, Ľ., TURŇA, J., BUČEK, P., BERAXA, P., MAŤAŠ, P., PATIN, Ľ., KVAČKAJ, T.: Optimalizácia ochladzovania valcov redukovne – meranie teploty tvrdokovových valcov, VS 17/2016/ŽPVVC
NOVINKY

Naša účasť na konferencii ICTP 2017 v CambridgeNaša účasť na konferencii ICTP 2017 v Cambridge, UK. Info » http://www.ictp2017.org/

14.9.2017 - 13:47
Naša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní BečveNaša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní Bečve, ČR. Info » http://konference.fmmi.vsb.cz/iasm2017/cz/index.htm

14.9.2017 - 13:47