naša ponuka


  • analýza mikroštruktúry

  • analýza lomových vlastností materiálov

  • návrh a optimalizácia materiálov pre konkrétne konštrukčné riešenia

  • analýzy v oblasti strojárstva, hutníctva a energetiky

  • hodnotenie príčin porušovania materiálov, hodnotenie spoľahlivosti

  • expertné posúdenie haváriíNOVINKY

Naša účasť na konferencii ICTP 2017 v CambridgeNaša účasť na konferencii ICTP 2017 v Cambridge, UK. Info » http://www.ictp2017.org/

14.9.2017 - 13:47
Naša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní BečveNaša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní Bečve, ČR. Info » http://konference.fmmi.vsb.cz/iasm2017/cz/index.htm

14.9.2017 - 13:47