aktuálne riešené projekty


Interné výskumné úlohy

Číslo úlohy
Názov úlohy
Akronym
Zodpovedný riešiteľ
1
Štruktúrna koncepcia, výskum a vývoj kotlových a konštrukčných akostí
KOTAKON
Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
2
Zvyšovanie kvality rúr kontrolovaných ultrazvukom
TUBE
Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
3
Optimalizácia ťahania presných rúr z pohľadu dislokačnej teórie tvárnenia, stavu mikroštruktúry a medzného stavu plasticity
TUMIFORM
Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
4
Zvyšovanie životnosti nástrojov pri tvárnení
NÁSTROJE
Ing. Pavol Beraxa, PhD.
5
Spracovanie metalurgických odpadov v ŽP a.s.
ENVIROMENT
Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc.
6
Optimalizácia riadenia plynulého odlievania ocele
OPTICON
Ing. Pavol Buček, PhD.
7
Modelovanie a simulácia napäťovo-deformačných procesov v podmienkach
ŽP a.s.
MODRAW
Ing. Peter Bella, PhD.
8
Výskum a vývoj žiarupevnej hutnej keramiky
REFRACER
Ing. Ľuboš Ďurik, PhD.


Projekty APVV

Číslo projektu
Názov projektu
Príjemca
Schválená podpora v EUR
Výzva
Vedný odbor
Zodpovedný riešiteľ
APVV-14-0244
Vývoj softvérovej podpory s využitím fyzikálnej simulácie pre optimalizáciu procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami pre Železiarne Podbrezová, a. s.
Slovenská technická univerzita v Bratislave – Strojnícka fakulta
248 000,00
VV 2014
Technické vedy
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.
APVV-15-0319
Výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
250 000,00
VV 2015
Technické vedy
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
APVV-15-0696
Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií, Prešov
249 987,00
VV 2015
Technické vedy
doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
APVV-15-0723
Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v Železiarňach Podbrezová, a.s.
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
224 612,00
VV 2015
Technické vedy
Ing. Ľuboš Mráz, PhD.
NOVINKY

Naša účasť na konferencii ICTP 2017 v CambridgeNaša účasť na konferencii ICTP 2017 v Cambridge, UK. Info » http://www.ictp2017.org/

14.9.2017 - 13:47
Naša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní BečveNaša účasť na konferencii Iron and Steelmaking 2017 v Horní Bečve, ČR. Info » http://konference.fmmi.vsb.cz/iasm2017/cz/index.htm

14.9.2017 - 13:47