Výskum a vývoj žiarupevnej hutnej keramiky – REFRACER, Záverečná správa za rok 2017, VS 28/2017/ŽPVVC

, , , ,

ĎURIK, Ľ., PARILÁK, Ľ., RASCHMAN, P., SUČIK, G., VADÁSZ, P., ŠVANTNER, J.: Výskum a vývoj žiarupevnej hutnej keramiky – REFRACER, Záverečná správa za rok 2017, VS 28/2017/ŽPVVC