Spracovanie metalurgických odpadov v ŽP, a.s. – ENVIROMENT, Záverečná správa za rok 2017, VS 25/2017/ŽPVVC

, , , , , , , ,

PARILÁK, Ľ., CHOMIČ, V., MARUŠKINOVÁ, G., TURŇA, S., HAVLÍK, T., VINDT, T., TUREK, P., PETRÁŠOVÁ, A., NEPŠINSKÁ, E., BRIŽEKOVÁ, L.: Spracovanie metalurgických odpadov v ŽP, a.s. – ENVIROMENT, Záverečná správa za rok 2017, VS 25/2017/ŽPVVC