Optimalizácia riadenia plynulého odlievania ocele – OPTICON, Záverečná správa za rok 2017, VS 26/2017/ŽPVVC

, ,

BUČEK, P., PARILÁK, Ľ., BEKEČ, P., SLATINSKÝ, M.: Optimalizácia riadenia plynulého odlievania ocele – OPTICON, Záverečná správa za rok 2017, VS 26/2017/ŽPVVC