Modelovanie a simulácia napäťovo-deformačných procesov v podmienkach ŽP a.s. – MODRAW, Záverečná správa za rok 2017, VS 27/2017/ŽPVVC

, , , , , , , ,

BELLA, P., BUČEK, P., PARILÁK, Ľ., RIDZOŇ, M., ĎURČÍK, R., MOJŽIŠ, M., VRBOVSKÝ, A., MICHALČÍK, S., VENDRELL, J., BEVILAQUA, T.: Modelovanie a simulácia napäťovo-deformačných procesov v podmienkach ŽP a.s. – MODRAW, Záverečná správa za rok 2017, VS 27/2017/ŽPVVC