Meranie teploty valcov ťahovej redukovne v ŽP a.s. – porovnanie dvoch typov trysiek, VS 12/2017/ŽPVVC

, , , ,

PARILÁK, Ľ., TURŇA, J., BERAXA, P., RIDZOŇ, M., MAŤAŠ, P., KVAČKAJ, T.: Meranie teploty valcov ťahovej redukovne v ŽP a.s. – porovnanie dvoch typov trysiek, VS 12/2017/ŽPVVC