Analýza životnosti ponorných trubíc medzipanvy v ŽP a.s. – 2. etapa, VS 13/2017/ŽPVVC

, , , , ,

PARILÁK, Ľ., TURŇA, S., CHOMIČ, V., BRIŽEK, M., ŠVANTNER, J., VESELOVSKÝ, P., BRENKUS, M.: Analýza životnosti ponorných trubíc medzipanvy v ŽP a.s. – 2. etapa, VS 13/2017/ŽPVVC