• Vyhľadávanie podľa textového reťazca

  • Typ publikácie

  • Prvý autor

  • Spoluautor

  • Rok

Názov Popis
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF * Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
AEM Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AEN Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
AFK Postery zo zahraničných konferencií
AFL Postery z domácich konferencií
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BDM Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…)
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie…)
DAI Dizertačné a habilitačné práce
Publikačná činnosť spolu
GAI Správy
© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi