Spoločnosť ŽP VVC s.r.o. bola založená dňa 1.8.2008 a nadväzuje na výskumno-vývojovú činnosť, ktorej bola v podniku ŽP a.s. vždy venovaná veľká pozornosť. V predošlom období bol výskum a vývoj koordinovaný výrobným a technickým riaditeľom a príslušné útvary boli na úrovni výskumu a vývoja, prípadne technického vývoja. Dosiahnuté výsledky sa premietli priamo do kvality a výrobných inovácií, vrátane investičného rozvoja ŽP a.s.

Vytvorením dcérskej spoločnosti ŽP VVC s.r.o. je zámer profesionalizácie výskumno-vývojovej činnosti s orientáciou na výrobný program ŽP a.s. ako aj ďalších firiem v rámci ŽP GROUP. V neposlednom rade sa predpokladá aj výskumno-vývojová činnosť pre externých zákazníkov.  Cieľom je vybudovať výskumno-vývojové centrum s medzinárodnou akceptáciou. Súčasná výskumno-vývojová činnosť je definovaná v predmete činnosti.

© Copyright: ŽP Výskumno - vývojové centrum s r.o., | Webdesign by ŽP Informatika s.r.o. - Enfold Theme by Kriesi